Thời gian mở cửa từ 9:00h đến 22:00h các ngày trong tuần.

Đăng ký nhận tin